Technologia gastronomiczna notatki

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego podejścia jest faktem, którego ważnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych oraz urządzeń, które zjadane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania zgody z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną pozycję w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z informacją, że produkt jest odpowiedni z racją to uważa się jego zgodę z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych stosowanych w okolicach zagrożonych wybuchem uważają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zastrzeżeniami producent musi dbać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a systemy ochronne powinny żyć tak skonstruowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być realizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi i atmosferą nie mogą zachodzić żadne reakcje, które potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą dać zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w wyniku ich życia nie powstaną za duże gorączki oraz promieniowanie. Nie umieją wykonywać zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.