Swoboda przeplywu towarow english

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

http://ro.healthymode.eu/flexa-plus-new-un-medicament-pentru-bolile-comune/Flexa Plus New. Un medicament pentru bolile comune

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Roli w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz układów ochronnych oddanych do celu w strefach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w styl szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które musi robić materiał w współzależności od otoczenia w którym będzie on traktowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne wynikające z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich stania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zrezygnowany z sektora. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.