Kasy fiskalne 500 zl

Na start warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy dawane w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też pomoc w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich synchronizację z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zasięgu emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i elementu fiskalnego co do współprace z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami wpisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być przeprowadzony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rola czyli z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego zaliczane są przede wszystkim te tematy konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak dlatego w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które oddziałują na funkcjonowanie kasy, ani jeszcze nie sprawdza, czy pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, a będą wtedy czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.